Aleš Gavlas

Profil

Mgr. Aleš Gavlas – jestem doświadczonym menedżerem w obszarze zarządzania projektami, zarządzania procesami oraz transformacji firm, konsultantem, trenerem, ekspertem w dziedzinie rozwoju biznesu, z umiejętnościami w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Pracowałem dla międzynarodowych/globalnych korporacji, zdobyłem doświadczenie w roli wykonawczej i dobrze poznałem specyfikę pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i w Wielkiej Brytanii.
Od stycznia 2012 r. świadczę usługi doradcze i mentoring głównie dla korporacji (często dla podmiotów typu Private Equity), i współpracuję także z podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jestem członkiem Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej (poprzez Izbę Gospodarczą Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie) i członkiem Stowarzyszenia Menadżerów Sektora Energetycznego.

Usługi & ceny

  • zarządzanie projektami i wdrażanie zarzadzania projektowego
  • analizy procesów, badanie sprawności biznesowej procesów i ich usprawnianie, wdrażanie inicjatyw z zakresu optymalizacji kosztów i zwiększania produktywności, integracja orientacji procesowej do zarzadzania firmą oraz mentoring dla właścicieli procesów
  • zarządzanie zmianą i transformacje przedsiębiorstw
  • interim management (menadżer do zadań specjalnych/czasowy menadżer)
  • czynności due diligence dla transakcji fuzji i przejęć
  • studia wykonalności (w kategorii bankowalnych), partycypacja w zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi (szczególnie w sektorze energetycznym) oraz nadzór inwestorski i właścicielski
  • strategie rozwóju firm i organizacji i działania w zakresie business development – fokus głównie na rynki PL, CZ i SK
  • komunikacja (wewnętrzna/zewnętrzna), Public Relations, CSR i Public Affairs; reprezentowanie inwestorów zagranicznych
  • rozwiązywanie konfliktów i mediacja w firmach i organizacjach
  • W większości przypadków pracuję na zasadzie opłaty za osobodzień doradczy plus zwrotu kosztów transportu i hoteli. / Nie jestem płatnikiem VAT.

Referencje

Referencje od moich Klientów z sektora prywatnego i instytucjonalnego z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji, z Wielkiej Brytanii i Francji, Niemiec i Szwecji, z branży energetycznej, przemysłu, logistyki, nowych technologii, ICT, facility management, służby zdrowia i farmaceutyki, FMCG oraz państwowego wsparcia dla inwestycji chętnie przedstawię Państwu na żądanie, najlepiej w trakcie spotkania osobistego.

Kontakt

E:
M: +48 607 910 492
S: ales.gavlas
T: @AlesGavlas

Mieszkam w Ostrawie, pracuję z biura (kategorii A) w centrum Ostrawy lub bezpośrednio u Klientów. W strefę mojego zainteresowania biznesowego wchodzi cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

Nie odpowiadam na oferty handlowe zakrawające o spam.

Będzie mi bardzo miło, jeżeli zaufacie mi Państwo i powierzycie mi swoje problemy do rozwiązania. Moje usługi oferuję zazwyczaj jako doradca, trener i czasami też jako mentor (w przypadku długofalowej współpracy), i jeżeli charakter zadania/projektu tego wymaga, w pełni integruję się z zespołem Klienta.

Zapraszam do współpracy